Impressum

Anschrift der STILL-Zentrale

STILL N.V.

Telefoon: 03 360 62 00
Telefax: 03 326 21 42

Email: info@still.be

Website: www.still.be

Algemeen directeur: Jean-Paul Dubois 

BE 0418 911 326

H.R.A.: 215.678


Gebruiksvoorwaarden

Auteursrecht

De inhoud van de webpagina's van STILL GmbH is auteursrechtelijk beschermd. STILL GmbH staat het bekijken en downloaden van alle inhoud van zijn webpagina's uitsluitend toe voor particulier, niet-commercieel gebruik.

Downloaden

Voor zover software wordt aangeboden om te downloaden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het ontbreken van gegarandeerde functies, verwijtbare inbreuk op belangrijke plichten, opzettelijke of grove nalatigheid in het vervullen van andere plichten en verwijtbare aantasting van de gezondheid.

Garantie

De informatie op de webpagina's is met de grootste zorg samengesteld. STILL geeft echter geen garantie met betrekking tot de volledigheid of geschiktheid voor bepaalde doeleinden. Het gebruik van de informatie die op de webpagina's wordt verstrekt, is uitsluitend voor risico van de gebruiker.

Markenrechten

Alle merknamen op de webpagina's van STILL GmbH zijn merken die voor STILL GmbH zijn geregistreerd. Het gebruik van merknamen of logo's door derden is verboden.

Externe links en verwijzingen

De webpagina's van STILL GmbH bevatten links en verwijzingen naar websites van derden ('externe links'). De aansprakelijkheid voor deze websites ligt bij hun respectieve eigenaren. Bij het eerste gebruik heeft STILL GmbH de externe links op mogelijk wetsovertredingen gecontroleerd. Op dat moment konden geen overtredingen worden vastgesteld. STILL GmbH heeft geen zeggenschap over de inhoud van de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van deze websites. Het gebruik van externe links betekent niet dat STILL de inhoud van die links of verwijzingen bekijkt. Het is ongepast voor STILL GmbH om de gebruikte links of verwijzingen voortdurend zonder concrete aanwijzingen op wetsovertredingen te controleren. Als overtredingen bekend worden bij STILL, worden ze onmiddellijk verwijderd.